Là một trong rất rất ít nơi đầu tiên đi theo Phương Pháp Tự Nhiên Mia học tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ (và ngôn ngữ khác), Mia là một mô hình hiếm hoi có những điểm khác biệt hoàn toàn:1. Học tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ (tư duy tiếng Anh là ngôn ngữ không phải là một môn học)2. Tất cả các con, nhân sự Mia dùng 100% tiếng Anh trong mọi tình huống, trong lớp cũng như đi chơi bên ngoài (rất ít nơi thực sự làm được điều này)3. Lớp sĩ số rất nhỏ 5, 6 bạn (không có nơi nào thực hiện được điều này)4. Các con đều yêu thích và nói tiếng Anh rất tự nhiên, mà không ai phải bắt ép cả.5. Các con chỉ thích đi học, thích đến ngôi nhà Mia, dù có mưa gió, ốm mệt vẫn thích đến.6. Không bị ngồi im trên bàn ghế, không có thi cử, không có áp lực, không có test đầu vào, đầu ra. Mà bạn nào cũng nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt, tự tin giao tiếp với người nước ngoài.7. Các con không chỉ nói với giáo viên bằng tiếng Anh, mà trò chuyện với nhau, thậm chí cãi với nhau bằng tiếng Anh.8. Các con không PHẢI học tiếng Anh, mà chỉ dùng tiếng Anh làm phương tiện khám phá tri thức, thế giới.9. KHÔNG dùng máy tính, app, phần mềm nào, màn hình nào để dạy con tiếng Anh, mà hoàn toàn thông qua giao tiếp, trò chơi, tương tác xã hội với các con.10. Các con học tiếng Anh hoàn toàn thông qua quá trình tự trải nghiệm, khám phá, tương tác, thông qua thực tế, cuộc sống thực tế, làm bánh, đi vườn thú, nhà sách, tự làm các thí nghiệm khoa học, STEAM.